Zajęcia uczniów klasy policyjnej w terenie

Jak kierować ruchem drogowym?

Na to pytanie odpowiadali uczniowie klasy policyjnej BRD podczas praktycznych ćwiczeń na skrzyżowaniu ulic.

– Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.

– Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i założenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaje i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.

– Możliwość reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.

– Elementy wyposażenia do kierowania ruchem drogowym.

– Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

– Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.

– Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym.