Ośrodki, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19  . Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

PORADNIE I OŚRODKI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC  SPECJALISTYCZNĄ

 

 

Lp

Rodzaj problemu

Instytucja

Adres             

Telefon         

link

1

trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu i mówieniu, trudności dydaktyczne i niepowodzenia szkolne, trudności wychowawcze i emocjonalne, trudne sytuacje rodzinne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Tarnów,
ul. Chyszowska 3

14 655 99 96
14 655 99 95

http://www.ppptarnow.is.net.pl/

2

niepokojące zachowania, bądź objawy u siebie lub u dziecka/wychowanka, trudne życiowo momenty, szukanie odpowiedzi na trudne pytania, trudności w relacjach (z rówieśnikami lub rodziców z dzieckiem), trudna sytuacja rodzinna, życiowa lub szkolna, zaburzeniach w zachowaniu lub emocjach, trudności adaptacyjne, lęki i fobie, tiki, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia, trudności separacyjne, samookaleczanie, używanie środków odurzających, uzależnienie.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PROFILAKTYCZNO – TERAPEUTYCZNA

Tarnów,
ul. Szujskiego 25

14 622 27 96

http://www.sppt.tarnow.pl/

3


problemy psychologiczne, emocjonalne, rodzinne

OŚRODEK PORADNICTWA I TERAPII RODZIN DOM TERAPII

Tarnów,
 ul. Wałowa 5/7

501 267 582

 http://domterapii.org/kontakt-optir.html

 4

 problemy psychologiczne, emocjonalne,

 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

 Tarnów,
ul. Mostowa 6

14 621 58 47

 https://zps.tarnow.pl/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego/

5

doświadczanie przemocy ze strony najbliższych, problemy psychologiczne,

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

Tarnów,
 ul. Szarych Szeregów 1

14 655 3636,  
14 655 66 59

http://www.oik.tarnow.pl/

6

problemy rodzinne, z agresją, stosowaniem przemocy, komunikacją, ze środkami uzależniającymi, nagły lub przewlekły kryzys psychiczny, brak umiejętności samodzielnego radzenia sobie,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Tarnów,
ul. Szujskiego 66

14 621 56 83

http://www.pcprtarnow.pl/

 7

 problemy prawne, z uzależnieniami, rodzinne

TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 

 Tarnów,
ul. Tuchowska 21

14 657 11 20

http://www.rynek4.org

8

problemy rodzinne, finansowe, mieszkaniowe, z przemocą w rodzinie, alkoholem, bezdomnością

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tarnów,
ul. M.B. Fatimskiej 9

14 627 61 46

http://www.mops.tarnow.pl/index.php/telefony

 9

 problemy rodzinne, finansowe, mieszkaniowe, z przemocą w rodzinie, alkoholem, bezdomnością

 GMINNYOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tarnów,
ul. Krakowska 19

14 688 01 50

http://gops.gminatarnow.pl/gops.html

10

trudna życiowo sytuacja, problemy psychologiczne, prawne, z uzależnieniami, rodzinne,

„ARKA” PORADNIA SPECJALISTYCZNA I TELEFON ZAUFANIA 

Tarnów,
 Pl. Katedralny 6

14 621 01 91

http://www.arka.diecezja.tarnow.pl/

 11

 uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami

 KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

 Kraków,
 ul. Wielicka 73

12 425 57 84

http://www.kctu.pl/

12

uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Kraków,
 ul. Batorego 5

12 633 35 31

http://www.pluiw.sdn.org.pl/

 13

 problem z agresją, relacjami, lękami, związanymi z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi, emocjami, nieśmiałością, zaniżoną samooceną, urazem psychicznym (śmierć bliskiej osoby, wykorzystywanie seksualne), czynnościami natrętnymi, tikami, trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku, konfliktem w rodzinie, pojawieniem się rodzeństwa, depresją, lękami, mutyzmem, moczeniem nocnym, zachowaniem, wychowawczy, zaburzeniami odżywiania,

 KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII

 Kraków,
ul. Helclów 23a

12 422 18 58

http://kot.krakow.pl/

14

zaburzenia zachowania, problem z radzeniem sobie z emocjami,

KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM UJ

Kraków,
ul. Kopernika 21

12 424 87 50

http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/zespol/klinika-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/

15

problemy prawne, psychologiczne, związane z przestępstwem

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM PRZY FUNDACJI IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO 

 Tarnów,
 ul. Krakowska 13/10, III p.

519 820 707,  
513 066 341

https://fundacjatarnowskiego.pl/osrodek-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/

16

problemy rodzinne, z agresją, stosowaniem przemocy

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
 „NIEBIESKA LINIA”

Warszawa , Al. Jerozolimskie 155

801 12 00 02

http://www.niebieskalinia.info

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 17

 przemoc wobec kobiet, dyskryminacja kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym

 CENTRUM PRAW KOBIET

 

 

Telefon interwencyjny: 600 07 07 17  

Telefon zaufania:
22 621 35 37

 

18

problem z uzależnieniami, przemocą, współuzależnieniem

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Warszawa, Al. Jerozolimskie 155

22 250 63 25

http://www.parpa.pl

19

 każdy problem

 BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 116 111

 

20

problem z alkoholem oraz z innymi substancjami psychoaktywnymi u dzieci i młodzieży,

POMARAŃCZOWA LINIA

 

0 801 140 068

e-mail:
pomoc@pomaranczowalinia.pl