Zajęcia klas pożarniczych w PSP w Tarnowie

W piątek 27 marca uczniowie klas pożarniczych wzięli udział w zajęciach praktycznych w PSP w Tarnowie. Klasa 1d ćwiczyła rozwinięcia ratowniczo-gaśnicze z samochodu średniego. Podtematem zajęć była: armatura pożarnicza, węże, sprzęt gaśniczy. Uczniowie klasy 2d poznali sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego na podstawie samochodu specjalnego ciężkiego, ratownictwo chemeko, chemiczne ubrania gazoszczelne.