Konkurs języka hiszpańskiego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO pt. „NASZE MAGICZNE ENCANTO – film: MAGICZNA KOLUMBIA” .

 

TERMIN: 28 maj 2024 godz. 11:30 – 12:15

MIEJSCE: sala 16 w XVI LO w Tarnowie

ORGANIZATOR: mgr Hanna Hermanowicz – nauczyciel języka hiszpańskiego 

 

Cele:

– zachęcenie do nauki języka hiszpańskiego,

– wzbudzenie zainteresowania kulturą Kolumbii,

– motywowanie do nauki języka hiszpańskiego poprzez pracę z filmem,

– popularyzowanie kultury innych krajów poprzez kino, muzykę i historię.

 

Uczestnicy:

Uczniowie XVI LO w Tarnowie klas od I -III.

Zakres wiedzy:

Uczniowie biorący udział w konkursie muszą oglądnąć film „Nasze magiczne Encanto” w reżyserii Jared Bush, Byron Howard, oraz przygotować się z treści filmu, oraz wiedzy ogólnej dotyczącej Kolumbii wg. wyznaczonego zakresu.

Konkurs będzie składał się z 2 części

Pierwszej  w języku hiszpańskim (80%), oraz drugiej w języku polskim (20%).

 

Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności w języku hiszpańskim tj.:

  • la familia y relaciones de parentesco
  • el aspecto físico y el carácter
  • el léxico del cine
  • los dones mágicos
  • los animales autóctonos de Colombia (które sa obecne w filmie)
  • contenido de la película (tresc filmu)

Oraz w języku polskim obejmującą wiedzę ogólną z zakresu muzyki, instrumentów muzycznych Kolumbii:

  • vallenato
  • cumbia
  • salsa
  • bambuco

 

 

Nagrody:

I MIEJSCE

Za zajęcie I miejsca (uczeń musi zdobyć minimum 75% z testu) uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą z języka hiszpańskiego. Jeśli ocena końcoworoczna z przedmiotu to ocena bardzo dobra, wówczas laureat pierwszego miejsca otrzymuje ocenę celującą z języka hiszpańskiego.

II i III MIEJSCA

Za zajęcie II i III miejsca uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą z języka hiszpańskiego.

W przypadku zdobycia minimum 70% z testu konkursowego, oraz gdy laureat II i/lub III miejsca ma proponowaną ocenę końcoworoczną z języka hiszpańskiego minimum dobrą, otrzymuje na koniec roku ocenę bardzo dobrą z przedmiotu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie chęci udziału w konkursie, należy przekazać do nauczyciela języka hiszpańskiego w terminie do  30 kwietnia 2024, poprzez e-dziennik, lub bezpośrednio w trakcie zajęć.

Skip to content