27 września 2008 r. – uroczystość nadania imienia szkole

„Bóg, honor, ojczyzna, nauka”- takie słowa przyświecają i zdobią sztandar naszej szkoły XVI LO im. Armii Krajowej. 27 września XVI LO przeżywało swoje wielkie święto, nadanie imienia Armii Krajowej. Uroczystości z tym związane, rozpoczęły się od udziału zaproszonych gości, pedagogów oraz młodzieży naszej szkoły we mszy św. w tarnowskiej katedrze, gdzie poświęcony został sztandar. Następnie, wraz z zaproszonymi gośćmi- byłymi żołnierzami AK, przedstawicielami władz Tarnowa, prezydentem miasta Tarnowa Ryszardem Ścigałą, panią wiceprezydent Dorotą Skrzyniarz, wicemarszałkiem woj. małopolskiego Romanem Ciepielą, radną woj. małopolskiego E. Ziębą, starostą Tarnowa M. Krasem, posłem na Sejm J. Rojkiem, przewodniczącym miasta Tarnowa oraz radnymi miasta Tarnowa, dowódcą 32 ODN Kraków- Balice płk. dyplomowanym pilotem A. Poluszyńskim, komendantem miejskiej policji, straży pożarnej, przemaszerowaliśmy do tarnowskiego Rynku, na którym odbyło się przekazanie sztandaru ufundowanego przez żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy AK koła w Tarnowie i Rodzin nieżyjących żołnierzy AK.

Aktem nadania imienia szkoły, Prezydent Miasta Tarnowa przekazał młodzieży przesłanie:

„Życzę, by Akowskie przesłanie „Bóg, Honor, Ojczyzna” było dla całej społeczności szkolnej drogowskazem na drodze odważnego dążenia do budowania nie tylko materialnych, ale przede wszystkim duchowych obszarów dobra, a „Nauka” niech uczyni z Was i kolejnych pokoleń uczniów Szkoły godnych następców idei żołnierzy Armii Krajowej”.

Następnie, w rytm muzyki orkiestry Zakładów Azotowych, uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod kościół Filipinów, w którym w nawie bocznej znajduje się płyta poświęcona żołnierzom AK. W tym miejscu uczciliśmy 69 rocznicę powstania Państwa Podziemnego, o czym w kilku słowach wspomniał prezes koła mjr Zbigniew Banaś. Młodzież w tym właśnie miejscu uczciła pamięć nieżyjących żołnierzy zapaleniem zniczy i złożeniem wiązanki kwiatów.

Z kolei udaliśmy się do auli Urzędu Wojewódzkiego, gdzie miało miejsce ślubowanie.

Przybyłych do auli gości, serdecznie przywitała Pani Dyrektor XVI LO Ewa Witecka, która przytoczyła słowa prof. Władysława Bartoszewskiego „Patriotyzm jest wartością na rzecz godności drugiego człowieka”. Przypomniała też, że dziś każdy Polak wie, kim byli bojownicy Armii Krajowej , jakie mają zasługi w walce o wolną Polskę i jakie jest ich miejsce w historii.

Armia Krajowa była jedyną w pełnym tego słowa znaczeniu największą armią jaką znają dzieje nowoczesnej Europy. Specjalny szacunek i trwałe miejsce w naszej pamięci należy się oddziałom tarnowskiej Armii Krajowej. To właśnie tarnowscy żołnierze Armii Krajowej zorganizowali w pierwszym roku wojny drogę kurierską przez Tarnów do Budapesztu, drogę przerzutu dla żołnierzy polskich do formujących się na zachodzie Jednostek Wojska Polskiego, to oni zorganizowanej Akcję II i III Most.

Pani Dyrektor przypomniała też, że za najważniejszy cel stawiamy sobie pielęgnowanie pamięci historycznej i gruntowanie patriotyzmu. Uczniowie naszej szkoły noszą na co dzień mundury wojskowe by w ten sposób nawiązać do idei polskiej wojskowości. Czujemy się przez to spadkobiercami wielkiego etosu, etosu Armii Krajowej, spadkobiercami testamentu pokoleń.

By należycie oddać cześć i hołd naszym patronem- żołnierzom AK, zaprojektowaliśmy sztandar, który nawiązuje do tradycji sztandarów wojskowych , a słowa napisane na sztandarze będą naszą wizytówką, będą kształtować młodych patriotów- godnych żołnierzy Armii Krajowej.

Następnie, odbyła się krótka część artystyczna, która była poświęcona „Dla tych, których historia pisana była pamięcią”. Owacjom nie było końca, a młodzież naszej grupy teatralnej otrzymała drobne upominki od władz Tarnowa.

W imieniu Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności K. Sikory, Ministerstwa Obrony Narodowej, płk. J. Pertkiewicz przekazał XVI LO im. Armii Krajowej, znak Polski Walczącej- symbol umieszczony na sztandarze- miedzianą kotwicę, która od tego momentu będzie witała uczniów i gości naszej szkoły.