II termin PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla kandydatów do klasy wojskowej OPW

Kandydaci, którzy na liście szkół wybrali klasę wojskową OPW w XVI LO w Tarnowie bez względu na miejsce tej preferencji zgłaszają się dnia 12 czerwca 2023r. w godz. od 09:00 do 10:30 w celu przeprowadzenia przez komisję rekrutacyjną próby sprawności fizycznej. Kandydat przynosi: zgodę rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej (dokument do pobrania ze strony XVI LO),legitymację szkolną, strój sportowy (na sobie lub do przebrania).

Dotyczy tylko kandydatów którzy nie wzięli udziału w pierwszym terminie.

Skip to content