KONKURS SZEKSPIROWSKI

REGULAMIN KONKURSU SZEKSPIROWSKIEGO
w XVI LO w Tarnowie

I. Zasady ogólne

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie.
2.Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: film i quiz wiedzy
o Williamie Szekspirze.
3. Zgłoszenie uczniów do konkursu jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i wizerunku, związanych z ogłoszeniem wyników.
3. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego XVI LO
w Tarnowie: Magdalena Kruk- Ceglińska i Anna Krawczyk

II. Cele konkursu:

1. Propagowanie nauki języka angielskiego.
2. Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego.
3. Stworzenie młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem angielskim możliwości zaprezentowania swoich umiejętności.
4. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.

III. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie:

I etap:
uczniowie przygotowują krótki film, będący rejestracją w języku angielskim fragmentu ze sztuki „Romeo and Julia” Williama Szekspira. Nagraną scenkę (max 5-minutową, 1-3 aktorów ) należy przesłać na MS Teamsie do organizatorów konkursu do 9 stycznia 2023r.

II etap -udział w quizie dotyczącym życia i twórczości Williama Szekspira, na podstawie materiałów otrzymanych od organizatorów konkursu. Quiz zostanie przeprowadzony 27 stycznia 2023r na MS Teams.
Materiały będą udostępnione dla zainteresowanych początkiem stycznia.

Nadesłanie filmików do 9 stycznia 2023r.jest jednoznaczne z chęcią udziału
w konkursie. Należy wziąć udział w obydwu etapach konkursu.
Wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego, a najlepsza scenka zostanie udostępniona na FB szkoły.

IV. Ocena prac i nagrody:

Podczas oceny filmów jury (nauczyciele języka angielskiego) brać będzie pod uwagę pomysłowość, sposób wykonania, scenografię, dobór kostiumów, ogólny wyraz artystyczny oraz znajomość języka angielskiego (płynność i wymowę).
W II etapie decyduje ilość punktów zdobytych w quizie.
Laureaci konkursu otrzymają możliwość wyjazdu w ramach projektu Erasmusa+ do Turcji lub Słowacji. Dla wyróżnionych osób przewidziano nagrodę w postaci oceny celującej z języka angielskiego.

Organizatorzy konkursu: Magdalena Kruk-Ceglińska
Anna Krawczyk

Skip to content