WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Czas płynie nieubłaganie. Nasza Przewodnicząca Małgosia Rozowska oddaje berło władzy. W związku z tym ogłaszamy WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY.

Rys charakterologiczny kandydata:
– uczeń klasy drugiej lub trzeciej;

– ocena z zachowania za ubiegły rok: bardzo dobre/ wzorowe;

– dobre wyniki w nauce;

– komunikatywność i otwartość;

 – postawa koleżeńska oraz chęć niesienia pomocy ;

– gotowość pracy na rzecz szkoły.

 

Z każdej klasy może kandydować kilka osób. Zgłoszenia przyjmuje mgr Joanna Szmyd, opiekun Samorządu Szkolnego lub wychowawcy klas.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 5 października

Kampania w formie plakatów oraz ustnych prezentacji kandydatów potrwa do 19 października- wtedy poznamy nowego Przewodniczącego.

ZAPRASZAMY!

Skip to content