Dlaczego Armia Krajowa?

„Gdzie są chłopcy z tamtych lat?

Gdzie dziewczęta z tamtych lat? … „

Możemy zadawać sobie te pytania, ale nie chcielibyśmy, aby odpowiedzieć brzmiała, że „czas zatarł ślad”. Czas leczy rany, lecz nie powinien wymazywać z naszej pamięci wydarzeń, dat, ludzi, którzy tworzyli naszą historię, tworzy naszą teraźniejszość i przyszłość. O tym wszystkim pamięta młodzież XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Czas honoru to nie tylko czas apokalipsy, czas honoru dla współczesnego młodego człowieka to czas nauki, pamięci i patrio­tyzmu. Jak powiedział prof. Władysław Bartoszewski: „patriotyzm jest wartością, jest postawą na rzecz czegoś, a nie przeciw komuś. Na rzecz godności, która wiąże się nieodmiennie z szacunkiem dla ludzi”. Te słowa stały się dla uczniów podstawową wartością. Uznali oni, że wzór patriotyzmu Żołnierzy Armii Krajowej jest nadal aktualny.

Armia Krajowa była największą podziemną armią jaka znają dzieje nowoczesnej Europy. Specjalny szacunek i trwałe miejsce w naszej pamięci należy się oddziałom tarnowskiej Armii Krajowej. Jej żołnierze – o czym przypomniał prezes Koła mjr Zbigniew Banaś – zorganizowali w pierwszym roku wojny drogę kurierską do Budapesztu, którą przerzucali Żołnierzy do tworzonych jednostek Wojska Polskiego na Zachodzie.

Czujemy się spadkobiercami wielkiego etosu Armii Krajowej, spadkobiercami testamentu pokoleń. Dzień 27 września 2008 był dla uczniów i nauczycieli XVI Liceum dniem wyjątkowym. Uczestniczyliśmy bowiem w niezwykle doniosłej i wzruszającej uroczystości. Mieszkańcy Tarnowa byli świadkami ceremoniału nadania sztandaru i imienia Armii Krajowej XVI LO. By należycie oddać cześć i hołd naszym patronom zaprojektowaliśmy sztandar, który nawiązuje do tradycji sztandarów wojskowych, „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”.

To wydarzenie zbiegło się z 69 rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Główne uroczystości odbyły się na tarnowskim Rynku w obecności najwyższych władz miasta, przedstawicieli kuratorium, byłych żołnierzy zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na tę uroczystość przybyli nie tylko kombatanci, ale także ich rodziny i wszyscy zaprzyjaźnieni, którym pamięć o tamtych latach jest wciąż bliska. Sztandar został ufundowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i ich rodziny z Koła w Tarnowie. Prezydent miasta Tarnowa Ryszard Ścigała przekazał młodzieży: „Życzę, by AKowskie przesłanie Bóg, Honor, Ojczyzna” było dla całej społeczności szkolnej drogowskazem na drodze odważ­nego dążenia do budowania nie tylko materialnych, ale przede wszystkim duchowych obszarów dobra, a Nauka niech uczyni z Was i kolejnych pokoleń uczniów szkoły godnych następców idei Żołnierzy Armii Krajowej”

Ta doniosła, patriotyczna uroczystość pozwoliła się przenieść nam pamięcią do czasów walki, nadziei, trudnych wyborów. Poprzez montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów, zebrani goście mogli na chwilę „powrócić” do tamtych lat, ożywić wspomnienia, zanucić znane pieśni. Czas mógł stanąć w miejscu.

Dzień ten był pełen wzruszających spotkań. Rozmowy uczniów z bohaterami tamtych lat były dla nas wszystkich żywą lekcją historii. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka” stało się myślą przewodnią naszej codzienności. Chylimy nasze głowy przed tymi, dla których „historia pamięcią była pisana”.