Wielki sukces uczniów XVI LO

Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie zostali laureatami ogólnopolskich konkursów „Policjanci w służbie historii” oraz „Żołnierze w służbie historii”. Są to konkursy cykliczne, cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży, w jednej z edycji zostało zgłoszonych aż 102 zespoły! Konkursy adresowane są do młodzieży z klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Celem konkursów jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej, historii oręża polskiego w XX wieku oraz ich wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają sylwetki policjantów oraz żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom, miejsca pamięci z nimi związane oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. Uczniowie XVI LO byli już laureatami tych konkursów, wówczas nagrodą dla zwycięzców był wyjazd edukacyjny, na którego trasie znalazły się miejsca ciekawe kulturowo i historycznie takie jak Wilno, Troki, Kowno czy Moskwa. Ale największym przeżyciem dla młodzieży był udział w uroczystościach patriotycznych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje, gdzie, oddając hołd pomordowanym, zostały wystawione poczty sztandarowe, wśród nich sztandar XVI LO. W obecnej 5. edycji konkursu „Policjanci w służbie historii” laureatki Weronika Łaskawska, Oliwia Malisz, Gabriela Nowak przedstawiły postać policjanta Zygmunta Śliskiego. Laureaci 3. edycji konkursu „Żołnierze w służbie historii” Oliwia Wolny, Kamil Stańczyk zaprezentowali sylwetkę żołnierza Tadeusza Adama Wolnego, ps. Lech oraz wyróżniony zespół w składzie Mateusz Żaba, Kacper Jedynak, Klaudia Słowik przybliżył postać żołnierza Stefana Kobosa, ps. Wrzos.