Regulamin rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej do klas pierwszych XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji 2021-22

Skip to content