Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom

Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom– to tytuł projektu realizowanego w ramach akcji Erasmus plus- współpraca szkół. Projekt ma na celu wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, uczyć pozyskiwać wiedzę i umiejętności oraz wzmacniać umiejętność stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania przyniosą trwałe rezultaty dla uczniów (nauka języka, umożliwienie podróżowania, chęć poznawania innych kultur, otwartość, tolerancja, ciekawość świata). Wymiana i współpraca przyniesie również poprawę jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich, wpłynie także na otoczenie szkół. Projekt wspiera międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Nasz projekt jest ściśle związany z nauką języków obcych i poznawaniem kultur krajów europejskich. Naszym zadaniem będzie zgłębianie wiadomości dotyczących idiomów używanych w języku polskim i angielskim i poszukiwanie podobieństw w innych językach krajów partnerskich.

Uczestnikami projektu poza XVI LO są szkoły średnie z Turcji (Denizli) , Słowacji (Presov), Włoch (Bolonia), Rumunii (Bukareszt) i Hiszpanii (Gandia). Współpraca wiąże się także z wyjazdami do szkół partnerskich w celu zacieśniania więzi między uczniami, budowania otwartości i tolerancji, wzmacniania chęci nauki języka oraz zgłębiania kultur innych krajów.