Witamy w Bibliotece Szkolnej!

 

XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie nosi imię Armii Krajowej i w związku z tym ściśle współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Tarnów. W naszej szkole planujemy kontynuację spotkań z kombatantami, którzy wydali książki opisujące ich losy wojenne. Biblioteka szkolna gromadzi publikacje związane z historią naszego regionu i walk, które tu miały miejsce.

Młodzież naszej szkoły uczestniczy w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, konkursach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną i Bibliotekę Publiczną.

Szkoła planuje kontynuowanie współpracy z tarnowskimi przedszkolami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

Biblioteka szkolna wyposażona jest w podstawowy zestaw lektur szkolnych objętych programem nauczania. W ubiegłym roku szkolnym, dzięki skorzystaniu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka została doposażona w nowości wydawnicze zgodne z zainteresowaniami uczniów. Skompletowano również lektury obowiązkowe wpisane w nową podstawą programową. Biblioteka posiada bogate zbiory beletrystyki. Uzyskane pieniądze z programu można było przeznaczyć również na zakup nagród dla uczniów biorących udział w promowaniu czytelnictwa oraz w organizowaniu spotkań autorskich.  Doposażono bibliotekę w sprzęt komputerowy, który znacznie podniósł standard pracy nauczyciela-bibliotekarza.

 

W ramach realizacji dwóch projektów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono do biblioteki szkolnej łącznie 823 książki

 

Planowane działania:

 

– stworzenie wystawy nowości czytelniczych biblioteki szkolnej

– wystawa zdjęć – „lubię czytać – moja biblioteczka domowa”

– „Czy znasz lektury szkolne?”- konkurs dla maturzystów,

– konkurs plastyczny „Moja okładka do ulubionej książki”,

– quiz ze znajomości literatury fantasy,

– prezentacje multimedialne „Moje fascynacje literackie”,

– spotkania autorskie,

– propagowanie dzieł noblistów,

– spotkania klubu dyskusyjnego „Co i dlaczego warto czytać?”,

– „Dlaczego warto przeczytać tę książkę?- recenzje- tablica ogłoszeń.

 

W związku z wyposażeniem szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny biblioteka szkolna planuje zaangażować i zachęcić uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotek uniwersyteckich, a także z możliwości korzystania online w spotkaniach i dyskusjach literackich.

Skip to content