Zaproszenie do udziału 7 Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Przed nami drużynowy konkurs języka niemieckiego. W tym konkursie możecie sprawdzić swoją wiedzę nie tylko z języka niemieckiego, ale i w zakresie krajoznawstwa tz. wiedzy z geografii, historii, polityki krajów niemieckiego obszaru językowego. Tegoroczny temat to Niemcy.

Dobieracie się w 3- osobowe drużyny i wspólnie rozwiązujecie test na etapie szkolnym w dniu 5 marca 2021 r.

Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego.

Najlepsza drużyna w szkole przechodzi na następnego etapu i będzie nas reprezentować na etapie regionalnym w dniu 16 kwietnia 2021 r.

W dniu 16.04.2021 r. zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat wskazanego kraju niemieckiego obszaru językowego. Uczestnicy losują pytania z puli za jeden (test wyboru po polsku), dwa (test wyboru po niemiecku) lub trzy punkty (pytania otwarte po niemiecku).

Etap Ogólnopolski -III etap odbędzie się 06.06.2021 r. i będzie miał formę mini-projektu.

 

Zapraszamy!

Koordynator  p. Agnieszka  Juśko

 

ZAKRES WYMAGAŃ

– podstawowe wiadomości geograficzne (np. obszar, ludność, sąsiedzi)

– podział administracyjny (np. landy/kantony i ich stolice)

– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty

– największe miasta

– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki

– symbole narodowe

– gospodarka (np. najsłynniejsze marki przemysłu)

– środki transportu i lokomocji

– media (np. najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)

– słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)

– waluta

– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy

– tradycyjne potrawy

– najważniejsze daty i wydarzenia historyczne

 

TURBOLANDESKUNDE – REGULAMIN

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4