Akcja „Pamiętamy”

Autorką zdjęć jest Kinga Sopala z klasy II D, zrobione je w Dąbrach.