Tegorocznym „Prymusem Tarnowa” został Jakub Kołodziej z klasy 2Dg

Jakub jest uczniem grupy pożarniczej.

W poprzednim roku szkolnym uzyskał wspaniałe wyniki w nauczaniu osiągając  średnią 5,35.

Jakub interesuje się sportem, grami komputerowymi, jak  również wykazuje zdolności lingwistyczne.

Jest uczniem zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły i odznacza się wzorową  postawą uczniowską. Stara się być  pomocny i zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

Gratulujemy Jakubowi Kołodziejowi uzyskania honorowego tytułu Prymusa Tarnowa!

Życzymy dalszych sukcesów!