Podsumowanie zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna  piętnaścioro  uczniów naszej szkoły brało udział w serii piętnastu dwugodzinnych spotkań, podczas których poszerzali zakres słownictwa, ćwiczyli umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem na poziomie zaawansowanym. Podnosili również swoje kompetencje w zakresie mówienia czy wyszukiwania informacji. Zajęcia były prowadzone w całości w języku angielskim przez trzech wykładowców PWSZ w Tarnowie i dotyczyły technik i teorii uczenia się oraz zapamiętywania, korzystania z różnorodnych słowników jedno i dwujęzycznych oraz historii Wielkiej Brytanii. W pracy pomocne były nowoczesne technologie, tj. tablety, tablice interaktywne, itp.

W obecnym roku szkolnym kolejne doświadczenia uczniowie będą zdobywać na zajęciach z języka angielskiego oraz chemii.