Procedury zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów XVI LO