Komunikat

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością prowadzenia osobistych konsultacji dla tegorocznych absolwentów naszej szkoły od dnia 25.05.20 r, proponujemy możliwość odbywania takich spotkań z nauczycielami za pomocą zajęć online. Taką formułę oferujemy w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych absolwentów i nauczycieli przy ciągłym zagrożeniu epidemicznym i z obawy o zagrożenie powstania ogniska zakaźnego, co uniemożliwiłoby terminowe przeprowadzenie egzaminu maturalnego. Po wcześniejszym umówieniu nauczyciele naszej szkoły udzielą odpowiedniego wsparcia naszym absolwentom.

Z poważaniem.

Dyrektor szkoły