Wirtualny dzień otwarty AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ.

Szanowni Państwo,

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WIRTUALNYM DNIU OTWARTYM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ.

Zachęcamy do odwiedzenia strony ASzWoj na Facebooku oraz Twitterze w dniu 16 MAJA. Tego dnia będą tam zamieszczane materiały na temat naszej uczelni.

 

www.facebook.com/AkademiaSzWoj

www.twitter.com/AkademiaSzWoj

 

W szczególności zachęcamy do wyboru kształcenia na kierunkach – PRAWO (pięcioletnie, jednolite studia magisterskie) oraz ADMINISTRACJA (I i II stopień), zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Wspomniane kierunki realizowane są przez Instytut Prawa, który jest jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej bezpośrednio podległą Rektorowi – Komendantowi.

GŁÓWNYM CELEM INSTYTUTU JEST KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH PRAWO I ADMINISTRACJA ORAZ PRZYGOTOWANIE CYWILNYCH I WOJSKOWYCH KADR WYSPECJALIZOWANYCH W ZAGADNIENIACH PRAWNYCH, KTÓRE MOGĄ ODGRYWAĆ ZASADNICZĄ ROLĘ WE WZMOCNIENIU BEZPIECZEŃSTWA

PAŃSTWA.

 

W zakresie prawa, poza ogólnym kanonem kształcenia, oferujemy naszym studentom do wyboru jedną ze specjalizacji – prawo bezpieczeństwa, prawo wojskowe i obronne, prawo cyber bezpieczeństwa i nowych technologii oraz prawo lotnicze i kosmiczne. Z kolei w ramach kierunku administracja oferujemy specjalizacje – administrację urzędniczą, administrację wojskową oraz nowe technologie w administracji.

Skip to content