PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII – POZIOM ROZSZERZONY

 

 

 

 

 

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII (PR)


1. Arkusz dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

Arkusz egzaminacyjny


2. Arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny


3. Arkusz dla osób słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny


4. Arkusz dla osób niesłyszących
Arkusz egzaminacyjny

Skip to content