PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII I INFORMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

 

 

 

 

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII (PR)


1. Arkusz dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

Arkusz egzaminacyjny Załącznik


2. Arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny Załącznik


3. Arkusz dla osób słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny Załącznik


4. Arkusz dla osób niesłyszących
Arkusz egzaminacyjny
Załącznik

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI (PR)


1. Arkusz dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową

Arkusz egzaminacyjny cz. 1 Arkusz egzaminacyjny cz. 2 Załącznik


2. Arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny cz. 1 Arkusz egzaminacyjny cz. 2 Załącznik


3. Arkusz dla osób słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny cz. 1 Arkusz egzaminacyjny cz. 2 Załącznik


4. Arkusz dla osób niesłyszących
Arkusz egzaminacyjny cz. 1
Arkusz egzaminacyjny cz. 2
Załącznik
Skip to content