Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej
mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas
wszystkich wyzwanie. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, uczniom,
przedsiębiorcom i samorządom za dotychczasowy wysiłek, szybkie zorganizowanie się oraz
wsparcie.

Apeluję do dyrektorów szkół oraz nauczycieli i proszę ich o zwrócenie szczególnej uwagi na
równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości
psychofizycznych dzieci. Proszę również wszystkie organy prowadzące oraz samorządy o
okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego.

Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu
wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z
nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektorów
szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do
kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu.
Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie
innych niż dotychczas metod nauczania. Dzięki możliwościom, jakie daje m.in. przygotowana
przez nas platforma epodręczniki.pl, organizacja kształcenia na odległość staje się łatwiejsza i
bardziej dostępna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało regulacje prawne, które umożliwiają
organizację zdalnej edukacji. Chcemy, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele
i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające w procesie kontynuowania procesu
nauczania w warunkach domowych.

Przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na
odległość. Dyrektorzy dowiedzą się z niego, jak w praktyce organizować naukę zdalną. Z
kolei nauczyciele znajdą w informatorze wskazówki dotyczące komunikacji z uczniami i
odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów. Uczniowie i rodzice
otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu.
Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie.


Łączę wyrazy szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załącznik z poradnikiem poniżej:

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf