W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Dnia 1 marca w gmachu Sądu Okręgowego w Tarnowie odbyło się odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych. Zaproszony dyrektor Piotr Dusza wraz z przedstawicielami klasy wojskowej uczestniczyli w uroczystej mszy świętej by następnie oddać hołd „żołnierzom niezłomnym skazanym na śmierć lub więzienie w tej Czarnej Sali w latach 1946-1955” . Żołnierze wyklęci byli członkami antykomunistycznego, niepodległościowego ruch partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.