Warsztaty historyczne w Centrum Edukacyjnym ”Przystanek Historia” IPN w Krakowie

Dnia 21 lutego br. nasi uczniowie z klas o profilu wojskowym i policyjnym pod opieką Pana Łukasza Morawiec wzięli udział w warsztatach historycznych do konkursów „Policjanci w służbie historii” oraz „Żołnierze w służbie historii”. Oba projekty skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych z klas mundurowych. Wykłady odbyły się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie.

Po przywitaniu gości przez naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Michała Masłowskiego i kom. Franciszka Gawlika z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpoczęły się wykłady i warsztaty. Dla uczniów zainteresowanych dziejami Policji Państwowej wykład zatytułowany „Policja Państwowa w Krakowie 1919-1939. Wojenny epilog” wygłosił Michał Chlipała (Katedra Historii Medycyny CM UJ). Zbiory archiwaliów i umundurowania oraz oporządzenia zaprezentowali Piotr Lachman (Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce) oraz Michał Chlipała.

W ramach warsztatów do konkursu „Żołnierze w służbie historii” wykład zatytułowany „Z mundurem przez wieki” przeprowadził Krzysztof Pięciak z krakowskiego IPN. W drugiej części zajęć młodzież zobaczyła zbiory archiwaliów i umundurowania oraz oporządzenia XX Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej.

Całość dla obu grup dopełniły warsztaty filmowe, przeprowadzone przez Szymona Budzyna.