14 LUTEGO- POWSTANIE ARMII KRAJOWEJ

14 lutego to dla członków naszej szkolnej społeczności przede wszystkim dzień patrona szkoły- Armii Krajowej. 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Armia Krajowa uważana była za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Każdy zakochany w dniu walentynek powinien wspomnieć  to ważne dla każdego z nas wydarzenie sprzed 78 lat.