Trzecia edycja Konkursu języka angielskiego „Master Class”

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MASTER CLASS

W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

KLASY III

 

CELE KONKURSU:

 1. Zachęcenie młodzieży do lepszego opanowania języka angielskiego.
 2. Możliwość sprawdzenia przez uczniów swojej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w praktyce.
 3. Rozwijanie zainteresowań lingwistycznych uczniów.
 4. Kształcenie kompetencji językowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich XVI Liceum Ogólnokształcącego, pragnących sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas współzawodnictwa z innymi. Zachęcając w ten sposób do wspólnej zabawy językowej, konkurs stanowi inspirację do nauki języka angielskiego, który jest jednym z ważniejszych narzędzi komunikacji w Europie.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas III.
 2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi konkursu (pani Małgorzata Madeja-Bychawska) w terminie do 13.02.2020 r.
 3. Lista uczestników Konkursu (wraz ze szczegółami dot. dokładnej godziny i nr sali) zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń co najmniej 2 dni przed terminem konkursu.
 4. Konkurs odbędzie się 25. 02. 2020
 5. Konkurs będzie składał się z testu odpowiedzi zamkniętych, badających rozumienie tekstów czytanych, znajomość środków językowych, struktur leksykalno-gramatycznych, obejmujących parafrazy, słowotwórstwo na poziomie B2+ i C1

NAGRODY:

 1. Za uzyskanie wyniku powyżej 70% uczestnik uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą z języka angielskiego.
 2. Dodatkowo, Laureaci Konkursu – 3 pierwsze miejsca – uzyskują cząstkową ocenę celującą z języka angielskiego.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

ZAPRASZAMY