MEDAL ZASŁUGI PRZYZNANY PRZEZ ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Historia XVI Liceum Ogólnokształcącego związana jest mocno od samego początku z Armią Krajową. Uczniowie ślubują realizować testament pokoleniowy tej organizacji oraz kultywować pamięć o poległych za ojczyznę. Dyrektor szkoły p.Piotr Dusza wraz z uczniami klas wojskowych, którym patronuje Armia Krajowa, odebrał z rąk Prezesa Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  wyjątkowe odznaczenie. Zostaliśmy za działalność patriotyczną oraz wierność ślubowanym wartościom uhonorowani LEGITYMACJĄ CZŁONKOWSKĄ oraz MEDALEM ZA ZASŁUGI. Te wyjątkowe odznaczenia są nie tylko w chwili obecnej, ale i dla następnych pokoleń bezcenne, gdyż  niosą ze sobą ponadczasowe wartości żołnierza i patrioty.