Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego „Landeskunde interaktiv”

Instytut Goethego w Krakowie, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie mieszczące się przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w godz. 15.00- 18.15 w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (budynek C, parter, sala C06). Szkolenie poprowadzi referentka Instytutu Goethego p. Beata Hadasz.

Zgłoszenia przyjmuje opiekun centrum p. Agnieszka Juśko- koordynator Centrum Bibliotecznego na adres centrumbibl.tarnow@gmail.com do dnia 15 stycznia 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół.

Szczegóły pod linkiem

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/kra/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21735419