Wsparcie dla Kacpra

Pomóżmy Kacprowi zebrać fundusze na zakup mikro pompy insulinowej, dzięki której będzie mógł normalnie żyć i funkcjonować.

 

 

https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fxatbvp%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dfacebook%26utm_campaign%3Dsharing_button%26fbclid%3DIwAR1bnHdT4-ZTLtaXGljpeR1n1PkH6WDieTkSNalFtJBQxtvET1SbMOkRwbo&h=AT1Lb2XDG67Yn9jl138pgPgMT94Tnyd_Q_YOB7xh1Z1dX2Lj6cI5lhUVtEZ-kP5fz9A3jLDTh1na90nSKFxurXKGTvnpH0TAnk0OzwE5901LfxNlYjf008e7yScpPq7yWP8v