Zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

W dniach 6-8 grudnia 2019 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna grupa uczniów naszej szkoły brała udział w warsztatach weekendowych przeznaczonych dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie „chmurowym”. Zajęcia organizowane i  prowadzone były przez pracowników uczelni, a ich celem było nie tylko rozwijanie i podniesienie kompetencji kluczowych, ale także nabycie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Warsztaty odbywały się w wielu obszarach tematycznych a uczniowie skorzystali z wykładów, zajęć praktycznych i ćwiczeń z  przedsiębiorczości (Uniwersytet Ekonomiczny),  języka angielskiego (Uniwersytet Pedagogiczny,) biologii, geografii i prawa (Uniwersytet Jagielloński).