Ostatnie pożegnanie kpt. Jacka Popiela

Polskie Państwo Podziemne było tajną strukturą, która odegrała fundamentalne znaczenie w procesie utrzymania przy życiu świadomości narodowej. Jej członkiem był kpt. Jacek Popiel- przyjacielem naszej szkoły. Ten wielki człowiek zapisał się na kartach historii jako członek konspiracji wojskowej, pilot i instruktor szybowcowy, członek Aeroklubu Gliwickiego, ale przede wszystkim jako członek Batalionu Barbara 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej.  Przyjąwszy pseudonim „Lipek” poświęcił swoją młodość, by wraz z wybuchem II wojny światowej walczyć w  o niepodległą Polskę . W wieku 16 lat jako partyzant brał udział w największym boju stoczonym przez żołnierzy AK z Niemcami w ramach akcji „Burza”.  Dla uczniów, pracowników i przyjaciół naszej szkoły zawsze będzie wzorem do naśladowania. Wraz z rodziną, przyjaciółmi oraz przedstawicielami środowisk patriotycznych uczniowie naszej  szkoły oddali ostatnie honory temu zasłużonemu Polakowi biorąc udział w pogrzebie, który odbył się w sobotę 7 grudnia w Łękach Górnych.