II miejsce na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej