PROJEKT Deutsch Plus

 W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu Instytutu Goethego w Warszawie pt. Deutsch Plus.

W ramach podejmowanych działań otrzymaliśmy również specyficzne wyróżnienie, oznakę jakości dla szkół szczególnie zaangażowanych w nauczanie języka niemieckiego.

Dzięki projektowi Deutsch Plus organizowane będą warsztaty dla uczniów naszej szkoły prowadzone przez referentów Instytutu Goethego. Najbliższe warsztaty już 29.11.2019 r. pt. „Mobilität“ czyli „Mobilność“ i zapraszamy na nie klasy pierwsze.

Przypominamy, że w szkole organizowane są zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zewnętrznych oraz egzaminów Instytutu Goethego powadzone prze p. Agnieszkę Juśko w poniedziałek  w godz. 14.50-16.25. i p. Magdalenę Smołuchę w czwartek 7.10- 7.55.

Przy naszej szkole działa Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego, które współpracuje z PWSZ w Tarnowie oraz z PSNJN- Oddziałem Tarnów.

Centrum wyposażone jest w materiały do nauczania języka niemieckiego dzięki wsparciu Instytutu. Materiały te udostępniane są  naszym uczniom oraz uczniom i nauczycielom z całego regionu.

Centrum organizuje konkursy o zasięgu ponadregionalnym, od 11 lat Konkurs „Fit in Deutsch” oraz od 6 lat konkurs „Turbolandeskunde” dla szkół ponadpodstawowych (etap regionalny).

Projektowi patronuje Ambasada Niemiec.

Zapraszamy zatem do udziału w zajęciach i warsztatach!