Pamięć o grobach polskich patriotów

Pamięć o zmarłych  przodkach oraz oddawanie im szacunku  to jeden z filarów każdej społeczności. To oni tworzyli tradycję, kulturę, a często walczyli o wolność i niepodległość. Wspominając w listopadowym okresie zadumy zasłużonych obywateli uczniowie naszej szkoły zadbali o czystość i wygląd mogiły powstańców styczniowych z 1863 roku na Starym cmentarzu w Tarnowie. Nie zapomniano także o uczczeniu pamięci dra płka  Jerzego Pertkiewicza- honorowego obywatela miasta Tarnowa, prawdziwego przyjaciela naszej szkoły, który jest równocześnie patronem wszystkich klas mundurowych XVI LO.