Tarnów- pierwszy niepodległy!

Choć uroczystą datą w naszych kalendarzach jest 11 listopada, to dla Tarnowa pierwszym dniem wolności był dzień 31 października 1918 r. Nasze miasto będące częścią Galicji, która zależna była od Austrii otrzymawszy decyzję z frontu, wzniosło okrzyk „Niech żyje Polska!” Chlubiąc się ta historią również dziś uroczyście wspominamy tamte chwile.  Obchody rozpoczęto uroczystą mszą, w której udział wzięli uczniowie klas wojskowych XVI Liceum Ogólnokształcącego. Po przemarszu do Ratusza tworząc reprezentacyjny szpaler, uczestniczyli w  uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego. Przyznano podczas niej medale prezydenta RP za długoletnią służbę, Dukaty Tarnowskie oraz nagrody im. Tadeusza Tertila. Podczas obchodów niepodległościowych pod Grobem Nieznanego Żołnierza  odczytano apel pamięci, w którym uczestniczyli nas uczniowie.

Źródło zdjęć: tarnow.pl