Ćwiczenia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

28 października uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie, którzy są członkami  II i III edycji  Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych wzięli udział w kolejnych zajęciach wspólnie z instruktorami 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie. W trakcie zajęć omówiono i przećwiczono zasady bezpiecznego posługiwania się bronią B.L.O.S. zasady strzelania z karabinka, rzut granatem ćwiczebnym, przygotowanie do działań na polu walki, ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej. Młodzież miał także okazję zmierzyć się z działaniem taktycznym pojedynczego żołnierza oraz  pracą z mapą wojskową .