Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Pierwszych

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, który odbędzie się 11 grudnia br.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W I etapie uczniowie piszą test leksykalno-gramatyczny oraz rozwiązują zadania na rozumienie ze  słuchu i czytania. W etapie II (4 marca 2020r.) 10 uczniów z najlepszym wynikami z testu  przedstawi  5 minutową prezentację multimedialną dotyczącą wybranego zagadnienia związanego z krajami anglojęzycznymi.
 
Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu do 4 grudnia br