DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla każdego z nas. To moment ważny zarówno dla pracowników szkoły, jak i dla uczniów. To polskie święto oświaty i szkolnictwa upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Patrząc na karty historii naszego kraju widzimy, iż nie zawsze młodym ludziom była dana możliwość edukacji. Były okresy, kiedy to nauczyciele w tajemnicy przekazywali swoją wiedzę! Dziś przyjście do szkoły to to nie tylko przywilej, ale i przyjemność.

Dzień Nauczyciela to również okazja na podsumowanie całorocznej pracy  belfrów. Podczas akademii szkolnej pan Dyrektor P. Dusza  wręczył nagrody dla zasłużonych nauczycieli: mgr H. Hermanowicz, mgr K. Porosło, mgr P. Steca, mgr R. Nowak, mgr K. Molczyk, mgr M. Murczek- Zegar, mgr B. Ciurej.  Ogłoszono także wyróżnionych Nagrodą Prezydenta, którą otrzymali: mgr P. Dusza, mgr T. Bryg, mgr T. Przygoda, mgr A. Juśko. Za przygotowanie części artystycznej dziękujemy Samorządowi Szkolnemu, którego opiekunem jest p. B. Libera.