Program wymiany uczniów szkół średnich w USA – FLEX

Program FLEX, czyli Future Leaders Exchange Program, to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA, program wymiany dla uczniów szkół średnich. Dzięki programowi uczniowie liceów i techników z Polski i innych krajów mogą spędzić cały rok szkolny w USA, mieszkać u amerykańskiej rodziny i uczęszczać do amerykańskiego liceum. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów.

 

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziały w wymianie.

 

Wybór uczestników zostanie dokonany wiosną 2018 roku, wtedy także wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach selekcji (przewidywany czas ogłoszenia wyników: połowa maja 2018). Warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego jest ważna, ale nie jest to najważniejszy element oceny kandydata.

 

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA.
  • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych.
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku.
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej.
  • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.
  • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA.
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

 

Termin końcowy składania aplikacji online – 17 października.

Link do formularza aplikacyjnego:

https://ais.americancouncils.org/cgi-bin/WebObjects/AIR.woa/wa/login?brand=flex

 

Linki informacyjne:

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/rekrutacja-2020-2021/

http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/