Szkolenie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Ostatni dzień września był dla uczniów klas wojskowych niezwykle bogaty w doświadczenia. W ramach II oraz III edycji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych uczestniczyli oni w zajęciach, które prowadzili żołnierze oraz podoficerowie z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas całodniowego szkolenia uczniowie klasy drugiej oraz trzeciej zrealizowały zajęcia przypisane im zgodnie z edycją programu. Maturzyści poznali współczesne dokonania SZ RP na rzecz pokoju oraz ich udział w misjach poza granicami kraju, metody bezpiecznej łączności oraz sposoby i metody jego osiągania, a także ćwiczyli elementy walki w bliskim kontakcie, czy udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki. Ich rok młodsi koledzy i koleżanki ćwiczyli m.in. musztrę indywidualną i zespołową, posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami oraz obsługiwanie techniczne wyposażenia indywidualnego.