Uczniowie IIa włączeni w akcję EDWARD

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Mobilności a dot. akcji „EDWARD” (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych) WRD KMP Tarnów przygotowano i przeprowadzono akcję w dn. 26 września 2019 r. Realizacja odbyła się na terenie MOP Rudka przy autostradzie A4 (kier. Kraków) w godz. ok. 9:00 – 12:00.Dzięki koordynacji współpracy GDDKiA w Krakowie oraz Firmy LOTOS Paliwa Sp z o.o. przygotowano i zabezpieczono rejon do działań w centralnym miejscu stacji paliw, gdzie natężenie przepływu osób było największe. Do akcji włączyła się młodzież z XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie o profilu policyjnym, którzy kolportowali ulotki informacyjno-edukacyjne oraz przeprowadzali agitację osób w rejonie MOP do działań EDWARD a także przeprowadzali pogadanki z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Uczennice II a Aleksandra Szczupał i Patrycja Zając aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach oraz organizacji akcji. Podczas działań współpracowały z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie. Pozyskiwały praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

                Do przeprowadzenia działań, zaangażowano ponadto: Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w zakresie przeprowadzenia pokazów z udzielania pierwszej pomocy dla kierowców i pasażerów. Ratownicy medyczni przeprowadzili symulację, pokaz oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozdawano ulotki i broszury przygotowane wraz z WRD KMP Tarnów informujące o udzielaniu pierwszej pomocy. Zademonstrowano możliwości wyciągania poszkodowanych z pojazdów. Do dyspozycji ratowników karetka pogotowia, pojazd techniczny oraz pojazd do pokazów. Fundacja Prodriver zaprezentowała możliwości skorzystania z statycznych urządzeń: symulator dachowania. Głównym celem było uświadomienie podróżującychw przypadku niekorzystania z pasów bezpieczeństwao konsekwencjach zdrowotnych, materialnych i społecznych a także o skutkach oddziaływania niezabezpieczonych przedmiotów pozostawionych w pojeździe wówczas gdy wystąpi zdarzenie drogowe. Policjanci Wydziału Ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili prelekcję dla zgromadzonych dot. zasad bezpiecznego podróżowania, sposobu postępowania na miejscu zdarzenia oraz w szczególności przepisów dot. poruszania się po autostradzie. Podkreślano budowę świadomości społecznej kierowców celem poprawy bezpieczeństwa w szczególności na drogach o podwyższonej prędkości.Zaprezentowano sprzęt i radiowóz policyjny. Wykorzystano policyjny namiot plenerowy, rollup, nagłośnienie. Rozdano dziesiątki ulotek i broszur informacyjnych. Akcję wsparło Starostwo Powiatowe w Tarnowie, przekazując odblaski na rękę. Medialnie akcja została rozpropagowana w mediach społecznościowych. Na miejscu przeprowadzono relację przez TVP 3, która ukazała się programie Kronika. Akcję wspierały lokalne media telewizja internetowa stranowa.tv. Rozgłośnie radiowe: Radio Kraków, Radio Eska. W akcji wzięło udział  ok. 150 uczestników.

Skip to content