OLIMPIADA FILOZOFICZNA

Wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym etapie XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej.

Jeśli interesujesz się filozofią, pociąga Cię intelektualna przygoda, wybierz i opracuj w formie pisemnej jeden z podanych niżej tematów, a następnie złóż pracę dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi filozofii Joannie Szmyd- do dnia 30.11. 2019 r. Wszelkie wskazówki u opiekuna przedmiotu oraz na stronie http://ptfilozofia.pl

 TEMATY:

 1. Rola mitu w polityce. Przedstaw problem odwołując się do znanych Ci koncepcji filozoficznych.
 2. Prawda z perspektywy epistemologicznej i antropologicznej.
 3. Byty abstrakcyjne, sensy słów czy reprezentacje umysłowe? Rola pojęcia pojęcia w filozofii umysłu.
 4. Pop-estetyka. Jakie wartości estetyczne niesie kultura popularna?
 5. Naród. Filozoficzna konstrukcja i dekonstrukcja pojęcia
 6. Rozważ następującą myśl Kołakowskiego w kontekście współczesnej filozofii:„ W przypadku intelektualistów jedyną sprawą szczególną, za jaką są oni na mocy swojego zawodu odpowiedzialni, jest dobry – czyli porządny i możliwie niemylący – użytek słowa; mniej o prawdę przy tym chodzi jak o ducha prawdy, nikt bowiem nie może obiecać, że nie będzie się mylił, można jednak przechowywać ducha prawdy również w pomyłkach, czyli nie wyrzekać się czujnej nieufności do własnych słów i własnych identyfikacji, umieć wycofać się z własnych błędów i przechować zdolność samonaprawczą”. (L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony?) Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego.
 7. Problemy filozoficzne związane z kłamstwem i pojęciem kłamstwa
 8. Płeć jako pojęcie filozoficzne. Rozważ problem strategii uzasadnia różnicy płci.
 9. Mroczne strony myślenia, czyli jakie zagrożenia i wyzwania czyhają na filozofa?
 10. Czy filozofia św. Tomasza z Akwinu jest arystotelizmem? Rozważ podobieństwa i różnice między systemem Arystotelesa i Akwinaty.
 11. Intuicja czy analiza? Instrumenty poznania i uzasadniania twierdzeń filozoficznych.
Skip to content