80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939r. miało miejsce jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. II wojna światowa pochłonęła niemal 80 mln ofiar. Uroczystości patriotyczne przy Grobie Nieznanego Żołnierza rozpoczęły  się o 4.45 głośnym sygnałem syren. To właśnie wtedy niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. To również data przypominająca bohaterskie działania oraz poświęcenie żołnierzy Armii Krajowej. Pamiętając o patronie naszej szkoły, kompania honorowa oraz reprezentanci  szkolnej społeczności w podniosły sposób oddali cześć ofiarom wojny, a następnie uczestniczyli w odsłonięciu tablicy upamiętniającej poświęcenie 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Dzięki członkom Armii Krajowej możemy dziś żyć w wolnym kraju, o czym zawsze należy mówić głośno oraz z dumą.

 

Źródło: www.tarnow.pl