WYPRAWKA SZKOLNA 2019/2020

Od 2 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, w tym specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. Więcej informacji na stronie EDUNET edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/wyprawka_szkolna_2019_2020

Skip to content