INFORMACJA DOT. PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I

Uczniowie klas I na podbudowie gimnazjum zaopatrują się w podręczniki wg załączonego wykazu do poziomu podstawowego.

Uczniowie klas I na podbudowie szkoły podstawowej zaopatrują się w podręczniki wg załączonego wykazu:

  • z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym – wg rozszerzeń w danej klasie (nie kupować podręczników z zakresu podstawowego)
  • z pozostałych przedmiotów – podręczniki z zakresu podstawowego.

Wykaz rozszerzeń i (drugiego języka obcego) w poszczególnych klasach

po szkole podstawowej

1A – wojskowa – j. angielski, geografia, fizyka, (j. rosyjski  lub j. włoski)

1B – policyjna BRD i kryminalistyczna – j. angielski, j. polski, geografia, (j. niemiecki  lub j. hiszpański)

1C – policyjna kryminalistyczna – j. angielski, j. polski, geografia, (j. niemiecki  lub j. hiszpański)

1D – pożarnicza i medyczna – j. angielski, biologia, chemia, (j. niemiecki  lub j. hiszpański)

po gimnazjum

1Ag – wojskowa – j. angielski, geografia, fizyka, (j. hiszpański  lub j. włoski)

1Bg – policyjna BRD i kryminalistyczna – j. angielski, j. polski, geografia, (j. niemiecki  lub j. hiszpański)

1Cg – policyjna kryminalistyczna – j. angielski, j. polski, geografia, (j. niemiecki  lub j. hiszpański)

1Dg – pożarnicza i medyczna – j. angielski, biologia, chemia, (j. niemiecki  lub j. hiszpański)