ROZDANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Szanowni Państwo  Absolwenci! Maturzyści!

Zapraszam Państwa na rozdanie świadectw dojrzałości w dniu 4 lipca 2019 r.,  w godz. od 8.00  do  15.00.

Świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły.