JĘZYK NIEMIECKI NA ŻYWO!

W dniu 3 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Agnieszki Juśko oraz p. Beaty Libery wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Instytutu Goethego do Krakowa.

Uczniowie klas drugich i trzecich mieli okazję zwiedzić interaktywną wystawę, gdzie z użyciem konkretnej aplikacji uczniowie w grupach rozwiązywali określone zadania.

Następnie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu ze znanym Youtuberem Firasem Alshaterem, który opowiadał o swoich przeżyciach-uchodźcy oraz o realiach życia w Niemczech promując swoją najnowszą książkę  pt. „Versteh einer die Deutschen”. Uczniowie mieli okazję do spotkania z żywym językiem i poznania realiów życia w tym kraju! Wiedza krajoznawcza, wiedza o kulturze i realiach życia, to również część nauki języka obcego! Niemniej istotno, niż sam język!

Dziękujemy Instytutowi Goethego za zaproszenie i pokrycie kosztów całej wycieczki!

Opracowała: Agnieszka Juśko