ŚWIĘTO 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

W jednostce wojskowej w Rząsce pod Krakowem świętowała dziś po raz pierwszy 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. 75 lat temu, w nocy z 21 na 22 maja 1944 r., patron jednostki – ostatni komendant główny Armii Krajowej – przyleciał z Wielkiej Brytanii do okupowanej Polski i wykonał skok ze spadochronem na pola pod Wierzbnem koło Proszowic.

Klasa 2A, objęta ministerialnym programem certyfikowanych klas wojskowych, wzięła udział w uroczystościach w Rząsce, podczas których żołnierzom i pracownikom resortu obrony wręczono nagrody, wyróżnienia oraz dwa karabiny „Grot”, ufundowane przez krakowskie Bractwo Kurkowe.

Na zakończenie odbył się pokaz musztry paradnej, defilada pododdziałów, a goście mogli się zapoznać ze sprzętem i uzbrojeniem, jakim dysponują żołnierze WOT i pokrzepić się żołnierskim poczęstunkiem. Honory gospodarza czynił dowódca 11MBOT płk Krzysztof Goncerz.