SZKOLENIE KADETÓW XVI LO

Kadeci XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa byli szkoleni przez zawodowych żołnierzy 33 batalionu 3 Podkarpackiej Brygady OT zst Dębicy. Wojskowy dzień szkoleniowy obejmował: doskonalenie umiejętności taktycznych, łączność radiowa, obrona przed środkami masowego rażenia, taktyka w terenie leśnym oraz elementy walki w bliskim kontakcie.